Bartele Kiestra

"mijn uitgangspunt is dat er voor iedereen onderdak zou moeten zijn om te leven, te werken en te wonen

Hoe dan?

Als tiener kon ik mij erg druk maken over politiek, economie en maatschappij. Ik zag, ervaarde en voelde veel oneerlijkheid en onrechtvaardigheid. Hoe moest ik mij daartoe verhouden? Hoe zou het dan eerlijker en rechtvaardiger kunnen? En hoe zou ik daar dan aan bij kunnen dragen? Het lukte mij tot voor kort niet om tot bevredigende antwoorden te komen. En al die jaren heb ik mijn ogen gesloten voor het belang van deze antwoorden voor mijn mentale welzijn. Voor mij voelde het lezen van Damaris haar boek ‘Vrij, gelijk & samenleven’ als thuiskomen. Als de start van een reis om alsnog mijn antwoorden op de vragen te ontdekken. Als een reis die zorgt voor vervulling en zingeving.

Moed, liefde en vertrouwen....

Het overgrote deel van mijn werkende leven heb ik voor ProRail gewerkt, een plek om in de vorm van projecten en programma’s ideeën concreet te maken. Van begin tot eind. Daar heb ik jarenlang gepionierd door moed, liefde en vertrouwen in te brengen in een omgeving waar angst, strijd en wantrouwen aan de orde van de dag is. En ik zette vormen in om de bedoeling centraal te stellen en samenwerking vorm te geven. Vanuit die bedoeling nam ik of zorgde ik voor beslissingen en zette ik die vervolgens om in actie. Vormen die werkten waren bijvoorbeeld de project start up, de contract start up en best value procurement (voor aanbesteden).

Over ons Bartele

Drievoudig eigenaarschap

De eerste stappen van mijn reis bestaan uit het volgen van de basisleergang Samenlevenskunst, het oprichten van ‘Vast&voorGoed – Samen onderdak’ en vanaf mei 2024 aspirant deelgenoot van Economy Transformers. Vast&voorGoed als entiteit maakt het drievoudig eigenaarschap mogelijk, specifiek het rentmeesterschap (het ‘gelijk’) voor gebouwen. Als aspirant deelgenoot begeleid ik gemeenschappen en/of ondernemers om het drievoudig eigenaarschap vorm te geven. En in de training Drievoudig Eigenaarschap deel ik als gastdocent mijn ervaringen in de praktijk.