Bruggenbouwers

Hallo, expert op het gebied van juridische structuren en/of financiële vormen!
Vraag jij je ook weleens af:
Hoe word ik Economy Transformer?
Of, hoe begrijp ik Economy Transformers?

fiscaal administratief adviseur | jurist | notaris | financier | rentmeester

De vragen rondom eigendom van het land of van een bedrijf zijn actueler dan ooit. En ze vragen om radicaal omdenken. Zowel van binnen, het bepalen van nieuwe uitgangspunten als van buiten, het zoeken naar vormen die daarmee in lijn zijn. Welke geldstromen zijn passend? Welke eigendomsverhoudingen kloppen bij de uitgangspunten? Wat betekent dat voor mijn werk als rentmeester, fiscalist of fondsmanager?
 
  • Heb jij een enthousiaste klant die ‘Economy Transformer’ is en wil jij dienstbaar zijn aan deze klant door meer van onze inhoud te leren kennen?
  • Of ben je zelf enthousiast en wil je je verdiepen in de inhoud van Economy Transformers?
Wij bieden een speciale bruggenbouwers-driedaagse training, waarin je geïntroduceerd wordt op de inhoud van vrij, gelijk, samen. Daarna heb je de gelegenheid om ons èn het Economy Transformers veld van bruggenbouwers direct voor “brug”sessies in te plannen! 

Een "brug"sessie bij ons is in afstemming op de vraag en de concrete situatie.

Dit zijn onze uitgangspunten:

We werken vanuit de volgende uitgangspunten van waaruit we met elkaar een proces bepalen.(klik op de uitgangspunten voor korte toelichting):

Werken vanuit liefde en vertrouwen is de basis van onze manier van werken maar ligt ook ten grondslag aan ons mensbeeld en de samenleving waar wij aan bouwen. Anders gezegd, een nieuwe economie kan alleen tot stand komen vanuit vertrouwen in de mens. Klanten die ook zo denken, passen goed bij onze manier van werken.

Naast het overdragen van onze ervaringen en inzichten via het hoofd leggen wij de nadruk op ervaringsgericht leren. Wij willen dat inzichten eigen gemaakt kunnen worden door er ervaringen mee op te doen. Daartoe bieden wij oefeningen aan uit onder andere het systemische werken waardoor je in je lijf kan voelen of iets ‘waar’ voor je is of niet. We houden er niet van dat je iets van ons moet aannemen, alles mag je toetsen aan je eigen beleving.

De idee van ‘zo binnen/zo buiten’ vertelt ons dat deze twee altijd in lijn met elkaar gebracht mogen worden om tot een gezond samenleven en -werken te komen. Leven in gescheiden werelden is voor elk mens ongezond. Economy Transformers helpt je inzichtelijk te maken wat jouw ster is en hoe je daar in jouw leven het beste uitdrukking aan kunt geven, van binnen naar buiten. Daarnaast is buiten een spiegel voor je binnenwereld. Wat manifesteert zich buiten je waar je in je binnenwereld van mag en kan leren? 

Voor een bedrijf betekent dit uitgangspunt dat wij ervan uit gaan dat achter elke door jou reeds vormgegeven structuur een meer of minder bewust uitgangspunt ligt. Bij een transformatie maken we helder wat het gewenste uitgangspunt is en helpen we daarna bij het vinden van structuren en vormen rondom eigendom, winstverdeling, besluitvorming e.d. die daarmee in lijn zijn. Deze zoektocht maken we op elk van de zes sleutels. Daarbij zijn alle angsten en belemmeringen die je onderweg tegenkomt een gegeven. De transformatie van het eigendomsvraagstuk vraagt moed.

Vrij, Gelijk & Samen zijn bij alle mensen zowel altijd in meer of mindere mate aanwezige menselijke behoeften als organiserende principes voor een bedrijf of ook voor de samenleving als geheel. Ook hier betrekken wij het zo binnen zo buiten principe op. Hoe wij als mensen zijn, zal op een gezonde manier uitdrukking moeten krijgen in de samenleving. Anders gezegd; als vrij-gelijk-samen in balans zijn en hun gezonde werking kunnen hebben, scheppen we met elkaar een mens- en Aardewaardige samenleving. Afhankelijk van de begeleidingsvraag is het relevant hier iets over toe te lichten, schetsen we een kader van waaruit je een organisatie en samenleving in zijn algemeenheid kunt begrijpen en onderzoeken we hoe de balans in jezelf en jouw/jullie organisatie is. 

De zes sleutels zijn een lens waardoor je naar elke gegeven werkelijkheid kan kijken, van een individu tot de grootst mogelijke samenleving. Iedereen en alles acteert altijd op elk van de zes sleutels tegelijkertijd. Op elk van de sleutels een uitgangspunt formuleren maakt de gemeenschappelijke intentie – de Bron – van je bedrijf heel helder. Daarna wordt het gemakkelijker om een mooie vorm voor je bedrijf te vinden. De zes sleutels zijn Ik ben, Relatie, Eigendom, Waarde, Aarde en Organisatie. Ze vormen een integraal perspectief op de werkelijkheid en vormen een dynamisch geheel. Ze helpen je zicht te krijgen op je bedrijf en knelpunten en kansen voor ontwikkeling worden zichtbaar door de incongruenties die erin zitten.

Het proces:

Als je de introductietraining voor bruggenbouwers hebt gedaan, dan kun je een “brug”sessie inplannen. Dit is een gelegenheid om collectief te leren. 

Elke bruggenbouwer kan een “brug”sessie inplannen, waarbij zijn of haar casus belicht en onderzocht gaat worden. Tenzij er bezwaar is van de casushouder, krijgen andere bruggenbouwers ook een uitnodiging om hieraan deel te nemen.
 

De casushouder stuurt vooraf de informatie naar Economy Transformers. Economy Transformers heldert met de casushouder de onderzoeksvraag op. We ontmoeten elkaar dan bij voorkeur live. Wij, als Economy Transformers, bereiden de sessie voor. 

Met een groep(je) gelijkgezinde creëren we een veilige, vrije ruimte waarbinnen we de casus onderzoeken in gespreksvorm en met een oefening.

Praktische zaken

Vereffening komt altijd tot stand in afstemming met elkaar. We willen graag bereikbaar zijn voor de verbindende voorhoede van ondernemende mensen. 

De kosten voor een “brug”sessie worden overlegd en hangt af van het aantal deelnemers en de complexiteit van de casus. Richtprijs tussen de € 100 en € 500 (exclusief btw) voor een sessie van ongeveer 3 uur.

de begeleiders

Jennifer Benson

Ik maak de intenties van ondernemen en samenwerken beleefbaar en begeleid ze naar praktische werkvormen.

Economy Transformers

Damaris Matthijsen

De rode draad in mijn leven is het vinden van structuren die het menselijk en natuurlijk leven mogelijk maken.

De begeleiders