Oogst leer-praktijkgroep Peer Governance Energie

Oogst leer-praktijkgroep Peer Governance Energie

De oogst van de Peer Governance praktijk leerweg Energie

In totaal mocht ik samen met Rosa Lucassen twee jaar lang op reis met een fantastische pioniersgroep in de energiesector met als focus om de mensen in de praktijk van de commons, Peer Governance, met elkaar te verbinden en te versterken.

In opdracht van het Maatschappelijk Innoveren Programma van de Topsector Energie, Leonie van der Steen in concreto, hebben we 12 fysieke bijeenkomsten en 12 online verbinden tussentijds gefaciliteerd met een groep voorvechters in de praktijk.

En wat was dat een mooie reis. Elke dag bestond uit verdieping op de inhoud van Peer Governance, gevoed door het gedachtegoed van Economy Transformers (zes sleutels, het vierde scenario vrij, gelijk & samen, DeelGenootschap en drievoudig eigenaarschap van grond en kapitaal) en daarnaast veel aandacht voor de concrete vragen van de mensen uit de groep in de praktijk. En altijd was er een casus waar we met elkaar dieper op ingingen. Hoe langer we op weg waren met elkaar, hoe persoonlijker het bleek te worden, hoe meer het zo binnen zo buiten zichtbaar werd. Uiteindelijk gaat het om ieders innerlijke kracht om te blijven staan voor waar je in geloofd en hierin ook te durven inspireren. Maar ook werd weer zo helder hoe belangrijk het is om in de vorm perspectieven te hebben, alternatieven en taal en begrippen te hebben om dit nieuwe denken waar we met ons gevoel vaak al veel beter bij kunnen, ook om te kunnen zetten in communicatie naar anderen.

De oogst van de reis heeft haar weerslag gekregen in drie documenten van verschillende diepten. De two-pager is een opwarmertje, de toekomst van onze Energie.

Daarna een verdiepingsslag: Sleutels naar een nieuwe organisatie van onze Energie en dan als laatste Lessen over Peer Governance in de Energiesector. Alles is te lezen op onze open LinkedIn groep https://lnkd.in/eY7DkMGF. Voel je welkom daar lid van te worden.

Ook heeft Laurien Albeda die als communicatie-expert met ons mee reisde, een mooie podcast serie gemaakt waarin ze mensen uit de groep interviewt over hun case en de Lessons Learned. Deze is Onze Energie gaan heten en vind je hier terug op spotify https://lnkd.in/eY4Vxy4Q.

Vervolg:

Gelukkig krijgt ook dit project weer een vervolg vanuit de Topsector maar dit keer specifiek gericht op de juristen, fiscalisten en notarissen. De huidige wetgeving dan wel de mensen die dit vak uitoefenen vormen vaak een belemmering voor de pionier geesten die met wilde nieuwe plannen aankomen. Iedereen zoekt naar de avontuurlijke jurist of fiscalist die tot het gaatje gaat, met je meedenkt, creatief wordt en weet waar je naar op zoek bent. Met dit project hopen we dat deze groep zichtbaar en vindbaar wordt voor meer initiatiefnemers. We brengen dus een groep avontuurlijke juristen, fiscalisten en notarissen bij elkaar met als doel om elkaar te inspireren, van elkaar te leren, nieuwe structuren uit te denken en mogelijk ook aanbevelingen te doen voor nieuwe helpende wetgeving voor de commons. Beperking: het gaat om ervaring of hoge interesse in de warmtetransitie. Ben jij deze persoon of ken je iemand? Neem dan contact op met Annelies van Herwijnen met wie ik dit keer dit project opzet en begeleid. Klus één is het vinden van de juiste mensen in de groep, alle hulp is welkom! Email naar vanherwijnen@gmail.com voor namen. Dank je wel!