Wat houdt ons tegen een mens- en Aardewaardige samenleving te creëren?

Wat houdt ons tegen een mens- en Aardewaardige samenleving te creëren?

Een interview met Damaris door GZ psycholoog Emma Hafkamp in haar podcast ‘een lichter leven’. Een term die wij als Economy Transformers niet zo snel zouden gebruiken denk ik, maar goed beschouwd; als we ons als mensheid mens- en Aardewaardig organiseren dan is het logische gevolg wel degelijk dat alle mensen op aarde een lichter leven leiden, voorbij armoede en uitbuiting. Wat een mooi vooruitzicht, een lichter leven vormgeven voor iedereen. Het nieuwe realisme, je kan er elke dag zelf aan bijdragen. Emma vraagt door op de belemmeringen, wat houdt ons tegen en wat vraagt het van ons om elke dat weer een stap te zetten op weg naar een fijnere samenleving voor ons allemaal. Luister hier naar het interview en hier naar de reflecties van Emma op dit gesprek waarin ze ingaat op het verschil tussen sterren- en Aardewerk zoals wij dat noemen en in het nu leven. Hoe dat elkaar niet uitsluit maar juist aanvult. Hoe beter je weet waar je naar toe wilt (je ster leven) en hoe meer je je belemmerende overtuigingen omvormt (aardewerk), hoe wakkerder je bent in het nu om de juiste besluiten te nemen en hoe meer je in het nu ook zal gaan ‘toe’vallen.