Ben ik het waard?

Ben ik het waard?

In de reeks waarin we één voor één de sleutels behandelen, de zes sleutels die Damaris Matthijsen ook in haar boek Vrij, Gelijk & Samenleven bespreekt, bespreken we nu de sleutel ‘Waarde’. Niet waarde in de zin van normen en waarden, maar waarde in de zin van: welke reële waarde creëer jij? Er valt veel te vertellen over waarde, niet in de eerste plaats omdat mensen zichzelf veelal van weinig waarde vinden en ze heel wat minderwaardigheid moeten overwinnen om ook werkelijk over te gaan tot het scheppen van waarde. Enfin, luister maar…