Damaris en Jac over besluitvorming

Damaris en Jac over besluitvorming

Het moeilijkste van horizontaal organiseren, organiseren vanuit liefde en vertrouwen, vrij, gelijk en samen is de besluitvorming. Wie neemt welke besluiten en waarom? En op grond waarvan? Voor je het weet zit je weer in een hiërarchie. Of in een eindeloos gesprek waaruit alle zin en energie is verdwenen. Waar gaat het ook alweer over? Gaan we voor een meerderheid, consent of consensus? Kortom: in een woon- of werkgemeenschap of in een organisatie, hoe kom je tot besluiten die én door iedereen wordt gedragen én iedereen vrij laat én het samen niet breekt? Damaris en Jac delen uit eigen ervaring.