Damaris en Jac over de juiste prijs

Damaris en Jac over de juiste prijs

over de balans tussen geven en nemen

Er zijn mensen die zich inzetten voor een betere samenleving en niet of nauwelijks geld durven te vragen voor de prestaties die ze leveren. Damaris en Jac herkennen dat. Een juiste prijs vragen voor je diensten is een proces, een groeiproces. Enerzijds ontwikkel je een product of dienst dat ook werkelijk voorziet in een behoefte, anderzijds vind je jezelf steeds meer van waarde en vraag je gewoon wat je nodig hebt om dat product of die dienst ook te kunnen blijven leveren. Het onderwerp raakt Damaris diep. Het gesprek erover blijft liefdevol. Luister maar….