Damaris en Jac over ‘samen’ als organiserend principe van het economische leven

Damaris en Jac over ‘samen’ als organiserend principe van het economische leven

De oorspronkelijke leus van de Franse Revolutie (1789) was ‘Vrijheid, Gelijkheid & Broederschap’. Maar vooral dat laatste kan niet meer in de huidige tijd. Wat dan wel? Broeder- & Zusterchap? Mensenschap? Solidariteit? Of toch samen? En als we samen kiezen, dan maken we van vrijheid en gelijkheid, vrij en gelijk. Dus dan wordt het vrij, gelijk & samen. En wat betekent ‘samen’ dan. Bestaat er ook nog zoiets als ‘te veel samen’ of ‘te weinig samen’? Damaris en Jac delen hun ervaringen met betrekking tot dit begrip. En waarom het belangrijk is dit begrip te doorvoelen en te doorleven.