Damaris en Jac over waarden en normen

Damaris en Jac over waarden en normen

Op grond waarvan vorm je een gemeenschap? Hoe kunnen mensen die streven naar de maximale ontplooiing van zichzelf als mens überhaupt samenleven? Volgens sommige mensen heeft dat met normen en waarden te maken. Zij zeggen: “Samenleven is alleen mogelijk als iedereen zich houdt aan de opgelegde normen en waarden.” Denk aan onze oude Balkenende. Volgens Economy Transformers is dat een verkeerd begrepen moralisme, dat leidt tot mens- en Aarde onwaardigheid. Omdat in dat moralisme geen plaats is voor het individu die vanuit eigen inzicht handelt. Als Economy Transformers spreken we over gemeenschappelijke intenties op grond waarvan we samenwerken, samenwonen en samenleven. Over van binnenuit begrepen en ook beleefde uitgangspunten die we gezamenlijk belichamen. Enfin… luister naar dit gesprek tussen Damaris en Jac over waarden.