“Een Nederlands woord voor ‘commoning’ is ‘gemeenschapsvorming'”

“Een Nederlands woord voor ‘commoning’ is ‘gemeenschapsvorming'”

Damaris ziet dat veel mensen die bezig zijn met maatschappijvernieuwing bezig zijn met de ‘commons’ en ‘commoning’. Tussen staat en markt het je ook nog de gemeenschap die verantwoordelijkheid heeft te nemen over ‘het gemeenschappelijke’, wat dat dan ook is, stukken grond, data, de lucht… “Maar…”, zegt Damaris: “het gaat niet diep genoeg. Het begrip ‘commons’ wordt niet diep genoeg doordacht. Laat staan dat er over nieuwe eigendomsverhoudingen wordt gesproken.” En zo komt het onderzoekend gesprek tussen Damaris en Jac op gang dat vooral toont dat het uit de markt halen cq onafhankelijk van de staat maken van de ‘commons’ grond, arbeid en kapitaal alles raakt wat een samenleving tot samenleving maakt. Welbeschouwd kun je deze aflevering van De Broedplaats zien als een poging om het maatschappelijk vraagstuk der maatschappelijke vraagstukken over het voetlicht te krijgen.