Hoe vormen boeren en burgers één gemeenschap?

Hoe vormen boeren en burgers één gemeenschap?

Diana van Veelen (Burgerboerderij Oosterwold) wil samen met haar man van hun boerderij tot een burgerboerderij ontwikkelen waarin zij als producenten samen met burgers als consumenten een gemeenschap vormen in één voedselsysteem… of zou je moeten spreken van een voedselorganisme? Behalve dat ze bij Economy Transformers de Training Eigentijds Eigendom van Grond deed, bezocht ze allerlei boerenbedrijven in Noord-Amerika en Europa die op een andere manier bezig waren met (grond)eigendom en gemeenschapsvorming. Om ideeën op te doen. Ze is er nog niet uit, maar ze denkt wel hardop na over dit thema op basis van haar ervaring met al die experimenterende bedrijven die ze bezocht. En Jac probeert haar ervaringen samen te vatten in woorden. Die kloppen? Luister en laat je inspireren.