Jac Hielema over de vier kwadranten

Jac Hielema over de vier kwadranten

Bas van Bavel: “De essentie van de samenleving is de manier waarop de mensen de uitwisseling en toewijzing van de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal organiseren.” In deze tijd kan dat op vier manieren. Welke manieren? En wat ze de consequenties van die verschillende manieren? In deze podcast legt Jac Hielema uit welke vier scenario’s er zijn voor samenlevingen, welke wensen we, welke zijn onwenselijk?