Een Aarde- en menswaardige samenleving kan mijns inziens alleen worden gevormd door mensen die dat willen in alle vrijheid, liefdevol, bewust van wat het betekent om mens te zijn op deze Aarde. Daarom beleef ik het als mijn levensmissie om samen met anderen mensen me te verdiepen in mezelf als mens en hoe ik me verhoud tot de werkelijkheid als geheel. Mens, ken jezelf! Ook zoek ik naar handvatten om vanuit inzicht in het wezen van de mens en de Aarde sociale vormen te scheppen waarin de mens als mens ten diepste maatschappelijk werkzaam kan zijn.

Schrijnende tegenstelling tussen arm en rijk

Toen ik zestien was, werd ik me bewust van de schrijnende tegenstelling tussen rijkdom en armoede. Dat was tijdens een reis door India met mijn ouders, de zakenpartners van mijn vader en hun aanhang. Op grond van die ervaring studeerde ik Tropische Cultuurtechniek in Wageningen. Ik wilde weten hoe die groeiende kloof tussen arm en rijk was ontstaan en wat ik eraan kon doen.

Het duurde even voordat ik begreep dat ik geen antwoorden zou vinden op de universiteit. Ik liep vast tijdens mijn studie, heel verhaal.

jezelf ontwikkelen tot een in jezelf gegronde vrije persoonlijkheid

Door ook Filosofie en Psychologie te studeren, hoopte ik inzicht te krijgen in de kentheoretische grondslagen van het westerse wetenschappelijke denken en handelen. Al doende ontdekte ik dat ik me niet kon vinden in het reguliere denken. Daarin is namelijk geen of nauwelijks plaats voor de mens als een in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheid.

Ik zie zelfs de oorzaak van allerlei maatschappelijke problemen in het westerse materialistische denken. Terwijl het oosterse spirituele denken nu ook weer niet meteen oplossingen biedt. Welk denken dan wel?

Mijn huidige lessen bestaan daarom grotendeels uit het grondig onderzoeken van het eigen denken, waarnemen, voelen, willen, verlangen en handelen, zodat je leert te vertrouwen op het eigen denken en waarnemen en dus niet meer blind hoeft te geloven in wat anderen zeggen. Ook al beweren zij dat hun uitspraken wetenschappelijk gegrond zijn dan wel spiritueel verantwoord.

In mijn lessen leer je overtuigingen, beweringen en beelden zelf te beoordelen op zin en onzin. Dat geeft pas vertrouwen. Dat geeft ook innerlijke gronding en dus rust. Iets wat ik iedereen toewens.

Liefdevol denken en waarnemen

Vanuit een open en levendig denken en waarnemen verdiep ik me sindsdien in geld, het geldsysteem, maatschappelijke vormen en de mens als schepper van de samenleving.

Ik was wiskunde-leraar op een Vrije School, docent Groen op een MBO, bedrijfsfilm-maker in een eigen bedrijfsfilm-bedrijf, coach van jongeren die de school dreigden te verlaten, auteur van vele artikelen in verschillende bladen, docent Filosofie bij mensen thuis. En ik ben vader van drie kinderen, levenspartner van Damaris en cadeauvader van haar kinderen.

Vrij reizende en scheppende leraar

Tegenwoordig noem ik me vrij reizend en scheppende leraar en verzorg ik als Economy Transformers samen met anderen een Leergang Samenlevingskunst, weekendseminars in binnen- en buitenland en andere cursussen, workshops en seminars.

Bij alles wat ik doe, ben ik, al naar gelang het vraagstuk wat me bezighoudt, uiterlijk in gesprek met mensen als Henry, Inge en Damaris en innerlijk met mijn grote voorbeelden Hatsjepsoet, Echnaton en Nefertiti, Socrates, Sappho, Christus, Maria Magdalena, de schrijver van het Evangelie naar Johannes, Parsifal en Condwiramurs, Koning Arthur en Guinevere, Thomas van Aquino, Hildegard von Bingen, Goethe, Katharina Emmerich, Rudolf Steiner, Camille Claudel, Gandhi, Virginia Woolf, John Lennon, Nina Simone, Rupert Sheldrake en de auteur van het boek dat ik op dit moment lees.

En oh ja, de oma van de schrijver Meir Shalev, naar wie ik mijn dochter Tonja heb vernoemd, vind ik ook een heerlijk nuchter mens, die heel goed aanvoelde wat het grondvraagstuk precies inhoud.