Mens, ken jezelf!

Een Aarde- en menswaardige samenleving kan mijns inziens alleen worden gevormd door mensen die dat willen in alle vrijheid, liefdevol, bewust van wat het betekent om mens te zijn op deze Aarde. Dit vraagt om inzicht in de manier waarop we denken over onszelf en de Aarde. Daarom beleef ik het als mijn missie om samen met anderen me te verdiepen in mezelf als mens en hoe ik me verhoud tot de werkelijkheid als geheel. Ook zoek ik naar handvatten om vanuit inzicht in het wezen van de mens en de Aarde sociale vormen te scheppen waarin de mens ten diepste werkzaam kan zijn als mens.

Schrijnende tegenstelling tussen arm en rijk

Toen ik zestien was, werd ik me bewust van de schrijnende tegenstelling tussen rijkdom en armoede in de wereld. Dat was tijdens een reis door India met mijn ouders, de zakenpartners van mijn vader en hun aanhang. Op grond van die ervaring besloot ik Tropische Cultuurtechniek in Wageningen te gaan studeren. Ik wilde weten hoe die groeiende kloof tussen arm en rijk was ontstaan en wat ik eraan kon doen.

Het duurde even voordat ik begreep dat ik geen antwoorden zou vinden op de universiteit. Ik liep vast tijdens mijn studie, heel verhaal. Maakte mijn studie wel af.

“Mensen zijn alleen gemeen als ze worden bedreigd, en dat doet onze cultuur. Dat doet onze economie. (…) En als je bedreigd wordt, begin je alleen aan jezelf te denken. Dan maak je van geld een god. Het maakt allemaal deel uit van deze cultuur.” – Morrie (Mijn dinsdagen met Morrie)

Jezelf ontwikkelen tot een in jezelf gegronde vrije persoonlijkheid

Door ook Filosofie en Psychologie te studeren, hoopte ik inzicht te krijgen in de kentheoretische grondslagen van het westerse wetenschappelijke denken en handelen. Al doende ontdekte ik dat ik me niet kon vinden in het reguliere denken. Daarin is namelijk geen of nauwelijks plaats voor de mens als een in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheid.

Ik zie zelfs de oorzaak van allerlei maatschappelijke problemen in het westerse materialistische denken. Terwijl het oosterse spirituele denken nu ook weer niet meteen oplossingen biedt. Welk denken dan wel?

Mijn huidige lessen bestaan daarom grotendeels uit het grondig onderzoeken van het eigen denken, waarnemen, voelen, willen, verlangen en handelen, zodat je leert te vertrouwen op het eigen denken en waarnemen en dus niet meer blind hoeft te geloven in wat anderen zeggen. Ook al beweren zij dat hun uitspraken wetenschappelijk gegrond zijn dan wel spiritueel verantwoord.

In mijn lessen leer je overtuigingen, beweringen en beelden zelf te beoordelen op zin en onzin. Dat geeft vertrouwen. Dat geeft ook innerlijke gronding en dus rust. Iets wat ik iedereen toewens.

“We hebben geen cultuur waarin de mensen tevreden over zichzelf zijn. En je moet heel sterk zijn om te zeggen: als de cultuur niet werkt, accepteer die dan niet.” – Morrie (Mijn dinsdagen met Morrie)

Liefdevol denken en waarnemen

Vanuit een open en levendig denken en waarnemen verdiep ik me sindsdien in geld, het geldsysteem, maatschappelijke vormen en de mens als schepper van de samenleving.

Ik was wiskunde-leraar op een Vrije School, docent Groen op een MBO, bedrijfsfilm-maker in een eigen bedrijfsfilm-bedrijf, coach van jongeren die de school dreigden te verlaten, auteur van vele artikelen in verschillende bladen, docent Filosofie bij mensen thuis. En ik ben vader van drie kinderen, levenspartner van Damaris en cadeauvader van haar kinderen.

“Iedere maatschappij heeft zijn eigen problemen,” zei Morrie, terwijl hij zijn wenkbrauwen optrok, zijn beste benadering van een schouderophalen. “Weglopen is volgens mij niet de juiste aanpak. Je moet je best doen om je eigen cultuur te creëren.” – Morrie (Mijn dinsdagen met Morrie)

Vrij reizende en scheppende leraar

Tegenwoordig noem ik me vrij reizend en scheppende leraar en verzorg ik als mezelf weekendseminars in binnen- en buitenland en samen met Damaris Matthijsen als Economy Transformers trainingen, cursussen en workshops.

Economy Transformers

Jac Hielema

Emile Durkheimweg 171

1349 CE  Almere

jac@economytransformers.nl

+31 (0)6 14 68 78 73