Economy Transformers

broedplaats voor een nieuwe economie

Economy Transformers

broedplaats voor een nieuwe economie

Economy Transformers

Gemeenschapsdag zaterdag 18 juni

De laatste gemeenschapsdag was een succes. De behoefte om elkaar te zien en inspireren is groot. Zoveel verschillende en toch gelijkgestemde mensen, een feest.

Economy Transformers

Horizontaal organiseren zondag 23 juni

Past horizontaal organiseren bij jou/jouw organisatie? Ontdek het tijdens deze dag georganiseerd door Economy Transformers en Bord&Stift

Economy Transformers

Samenlevenskunst start 30 september

Overweeg je om mee te doen met de Basisopleiding Samenlevenskunst of wil je sowieso kennismaken met ons? Kom dan naar één van de oriëntatiedagen.

Ik leefde met een negatief beeld van zowel communisme als kapitalisme, maar door een lezing van Economy Transformers snap ik nu dat er nog een heel mooi alternatief kan worden gecreëerd dat menswaardig is. De lezing was heel goed te volgen omdat Jac zo uitlegt dat iedereen het kan begrijpen, terwijl je toch diepgaande inzichten meekrijgt. Het stimuleert je om je in te zetten voor een betere wereld op je eigen manier en ik snap nu beter waarom het huidige systeem zo is ingericht, niet dienend voor mensen of de Aarde, maar daar kunnen we samen verandering in brengen. Het was zowel voor denkers als doeners een heel interessante lezing.

Isa Baas

organiseert mede het jongerensymposium

donderdag 23 juni: een dag over

Horizontaal Organiseren

in samenwerking met Bord&Stift

Tegenwoordig horen we steeds vaker van ondernemers dat ze niet meer de baas willen zijn in hun bedrijf, maar op basis van gelijkheid met hun medewerkers de onderneming willen ontwikkelen. Ze willen zich dus horizontaal organiseren. Maar hoe doe je dat? Charlotte van Leeuwen is ervaringsdeskundige. Zij heeft haar bedrijf Bord&Stift niet alleen ‘plat’ georganiseerd, maar ook van ‘zichzelf’ gemaakt. Samen met haar organiseert Economy Transformers een dag over ‘horizontaal organiseren’.

Wat is horizontaal organiseren?
Horizontaal organiseren is organiseren zonder managers of bazen maar mét structuur. Je kunt het ook wel zien als een andere vorm van hiërarchie. Geen top-down hiërarchie, maar gedistribueerde hiërarchie. Niet dus eindeloos met z’n allen ergens over praten, maar juist snel en helder besluiten kunnen nemen in kleine teams.
 
Past horizontaal organiseren bij mij/bij mijn organisatie?
Dat is aan jou natuurlijk! Een aantal basisprincipes zijn in ieder geval belangrijk: o.a. dat je gelooft dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn en niet straf en beloning nodig hebben om hun werk te doen. Bij horizontaal organiseren werk je aan de benodigde transparantie en structuur creëren zodat alle medewerkers van jouw organisatie de beste beslissingen kunnen nemen voor de organisatie.
 
Wat kun je verwachten?
Een breder kader vanuit Economy Transformers op organisatievormen en een kijkje in de keuken bij Bord&Stift (die al vijf jaar lang horizontaal zijn georganiseerd), praktische oefeningen, do’s en don’ts, en tijd om vragen te stellen en om ervaringen te delen.

Luister naar deze podcast over horizontaal organiseren:

praktische informatie

 • donderdag 23 juni,
 • van 10.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur),
 • op de Kraaybeekerhof in Driebergen,
 • Diederichslaan 25 in Driebergen,
 • Vereffening: € 70,- (inclusief koffie/thee, lekkers en lunch).

Basisopleiding Samenlevenskunst

Oriëntatiedag op donderdag 30 juni
Overweeg je om mee te doen met de basisopleiding Samenlevenskunst, kom dan naar de oriëntatiedag.

Voor iedereen die streeft naar een menswaardige economie en samenleving, of dat nu met een partner is in een huishouden, of als collega’s in een bedrijf of organisatie, als initiatief- of ondernemer, als gelijkgestemden in een woon- en/of werkgemeenschap of als betrokken burger in de huidige maatschappij. Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig, uitgangspunt ben jij zoals je hier en nu bent.

praktische informatie
 • donderdag 23 juni,
 • van 11.00 uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur),
 • op de Kraaybeekerhof in Driebergen,
 • Diederichslaan 25 in Driebergen,
 • Vereffening: € 50,- (inclusief koffie/thee, lekkers en lunch).

Samenlevenskunst is misschien wel de beste keuze die ik ooit maakte! Waarom? Omdat deze opleiding mij inspiratie en handvatten biedt om op een vernieuwende manier te ondernemen, werken en (samen)leven –  passend bij de tijd en vragen die ik ervaar. Omdat Jac en Damaris twee goede en leuke docenten zijn die hun kennis en kunde weten over te brengen, terwijl zij tegelijkertijd ruimte laten voor wat er in mij of de groep opkomt. Omdat de medestudenten, ieder met hun eigen, unieke levensverhaal, hier, rondom dezelfde vragen, één geheel vormen. Omdat we samenkomen op een prachtige locatie, weg van stad en drukte, waar het water gestaag langs stroomt en de oude torenklok elk uur van zich laat horen, buiten – zo voelt het dan – tijd en ruimte om. Het is vriendschap sluiten met een boom, rechtes en krommes in mijn dagelijks leven herkennen en de begrippen ‘vrij’, ‘gelijk’ en ‘samen’ in mij tot leven voelen komen. Kortom, het is een toekomstbeeld dat één keer per maand verwezenlijkt wordt in deze ontmoetings-, leer en speelplaats!

Arthur de Gast

Doet de Basisopleiding Samenlevenskunst

Economy Transformers

Contact

Economy Transformers

Emile Durkheimweg 171
1349 CE Almere
036-5260767
info@economytransformers.nl
(Als je ons mailt, reageren we binnen twee werkdagen.)
 • KvK nummer: 53554124
 • BTW-id: NL001994905B46
 • Algemene Voorwaarden
 • Privacy Policy
 • Klachtenregeling
Economy Transformers
Economy Transformers is CRKBO geregistreerd.
Dit betekent dat we aan kwaliteitseisen voldoen

Wij zijn op deze kwaliteitseisen aanspreekbaar:

Economy Transformers is een open en transparante organisatie. Damaris Matthijsen en Jac Hielema staan altijd open voor vragen, aanvullingen, bedenkingen en opmerkingen via mail, phone, zoom of life. Voor de cursussen en trainingen wordt geworven via de website, de nieuwsbrief, de sociale media en mond op mond. De vrije wil van de (potentiële) deelnemer staat altijd centraal. Een nieuwe samenleving en economie kan immers alleen vanuit vrije wil ontstaan. Alles wat besproken wordt in gesprekken en tijdens bijeenkomsten is vertrouwelijk.

Damaris Matthijsen en Jac Hielema zijn de hoofddocenten van alle cursussen, trainingen en begeleiding van mensen en hun initiatieven die zij verzorgen. Ook zijn er verschillende gastdocenten bij met name de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen). Hoofd- en gastdocenten hebben regelmatig docentendagen. Alle docenten zijn op hun vakgebied deskundig.

Alle informatie over de cursussen en trainingen staat uitgebreid op de website. Bovendien worden potentiële deelnemers altijd uitgenodigd om bij onduidelijkheid te bellen of te mailen. Aan elke cursus of training gaat een informatie-dag, -middag of -avond vooraf zodat elke potentiële deelnemer zich een duidelijk beeld kan vormen van doel en inhoud van de cursus of training en de werkwijze van Economy Transformers. Daarnaast vindt er altijd een intake-gesprek plaats bij de Leergangen en de Basisopleiding. Iedereen die een cursus of training heeft afgerond, ontvangt een certificaat. Alle cursussen en trainingen helpen de deelnemers om zich te ontwikkelen tot vrije in zichzelf gegronde persoonlijkheden die met hun denken en handelen (initiatieven) een bijdrage leveren aan een nieuwe economie en samenleving.

Deelnemers ondertekenen altijd een Verbintenis, waarin ze zeggen bereid te zijn te voldoen aan de deelnemersvoorwaarden. Als deelnemer:

 • ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen,
 • Voel je een verlangen om één of meerdere idealen helder te krijgen en alleen of samen met anderen te verwerkelijken,
 • ben je bereid om samen met de mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden wat nodig is om bovenstaande doelen te verwerkelijken.

Prijzen zijn nooit vast bij Economy Transformers, maar worden in de loop van de cursus of training vastgesteld. Bij de Leergang Geld is de totstandkoming van de prijs zelfs onderdeel van de cursus. Wel is belangrijk dat de balans tussen geven en nemen goed voelt. 

Nogmaals, de vrije wil van de deelnemer staat centraal bij Economy Transformers, vóór de Verbintenis wordt ondertekend heeft de deelnemer uitgebreid de tijd gehad om zich een goed beeld te vormen van inhoud, vorm en werkwijze van de cursus of training en of hij/zij zich er ook daadwerkelijk mee wil verbinden.

Klik hier voor een voorbeeld Verbintenis.

Elke cursus of training heeft (in principe) een hand-out en/of boek waarin alle inhoud en oefeningen zijn beschreven. Bovendien bieden we deelnemers aan om via een gedeeld document het eigen leerproces met de docenten te delen en te laten spiegelen. Daarnaast worden bijeenkomsten opgenomen zodat deelnemers alles nog eens na kunnen luisteren of als ze een bijeenkomst hebben gemist, die alsnog te horen. Tijdens de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen) worden jaarlijks ontwikkelingsbeelden geschetst, zodat de deelnemer zijn/haar ontwikkeling kan zien. Een vast onderdeel van alle cursussen en trainingen zijn waarnemings-, denk- en bewegingsoefeningen. Ervaringen met het doen van de oefeningen worden gedeeld.

Economy Transformers stelt zichzelf niet in de plaats van de deelnemers zelf en het leven. Ons inziens zijn het de deelnemers zelf en het leven die examineren. Nogmaals: tijdens al onze cursussen en trainingen scheppen we ruimte voor de deelnemers om zich te ontwikkelen tot in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheden, dat wil zeggen persoonlijkheden die hun eigen levens-, werk- en leerdoelen stellen en zelf de middelen vergaren om die doelen te vervullen. Alleen het leven kan tonen of die doelen realistisch waren en/of de middelen adequaat.

Klik hier voor de klachtenregeling