Economy Transformers

broedplaats voor een nieuwe economie

Economy Transformers

broedplaats voor een nieuwe economie

Economy Transformers

Expertteam Oriëntatiedag 14 sept

Ben je een expert op het gebied van recht, belasting, beheer van vastgoed of nog iets anders, kom dan naar de oriëntatiedag Expertteam.

Economy Transformers

Samenlevenskunst start 23 september

Voel je ook een diep verlangen naar een mens- en Aarde-waardige samenleving? En wat jij zou kunnen doen om dit verlangen te vervullen? Doe de Basisopleiding Samenlevenskunst.

Economy Transformers

Boekpresentatie woensdag 12 oktober

Het boek Vrij, Gelijk & Samenleven wordt 12 oktober feestelijk gepresenteerd in het Krachtstation in Utrecht. Je kunt erbij zijn voor € 50,-- inclusief het boek.

Vrij, Gelijk & Samenleven

feestelijke boekpresentatie op woensdag 12 oktober

Het boek Vrij, Gelijk & Samenleven, wegwijzer naar een Mens- en Aardewaardige samenleving verschijnt binnenkortTijd voor een feest dus. Op 12 oktober a.s. in het Krachtstation in Utrecht zal het boek feestelijk onthaalt worden in een kring van mensen die verlangen naar het vormgeven van een samenleving gebaseerd op vertrouwen en liefde. Jij kunt erbij zijn!

Programma:

Twee keynote-sprekers geven hun visie op de nieuwe wereld:

 • Leonie van der Steen van Squarewise, ondernemer en transitieduwer in de bouw- en energiesector vertelt over wat zij in haar werk tegenkomt, haar nieuwsgierigheid naar deze nieuwe wereld en wat er nodig is om daar te komen, 
 • Yacob Mijhad, advocaat, vertelt over de wortels van ons rechtssysteem en het eigendomsdenken, over hoe dit ons samenleven is gaan bepalen, zijn verlangen naar de transformatie hiervan en wat hij daarin tegenkomt in zichzelf en in de wereld,

En verder:

 • Een panel met geweldige ondernemers die ook in het boek genoemd worden en elk een stukje van de transformatie toelichten aan de hand van hun eigen praktijk,
 • Jac Hielema (partner van…), die vertelt over de totstandkoming van het boek,
 • En Damaris, die vertelt over, tja… waar vertelt Damaris over?
 • Er zijn creatieve intermezzo’s,
 • We sluiten de middag af met een drankje, een hapje en live muziek.
praktische informatie
 • woensdag 12 oktober,
 • van 15.00 uur tot 16.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur),
 • na afloop hapje, drankje & muziekje
 • in het Krachtstation in Utrecht,
 • Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht,
 • Toegang: € 50,- (bijdrage in de kosten inclusief het boek á € 38,50).
 • Toegang: € 12,50 (zonder boek)
 • Extra boeken: € 38,50 per stuk
 • Bij meer dan vijf boeken, per mail bestellen, dan krijg je korting.

Nu te bestellen

Vrij, Gelijk & Samen

Steeds meer mensen verlangen naar een samenleving en een economie die goed is voor alle mensen en de Aarde. Damaris Matthijsen reikt met dit boek nieuwe ideeën, begrippen en vormen aan voor zo’n wereld; de vrij-gelijk-samenleving. Zij beschrijft een heldere weg uit de systeemcrises en geeft met de Zes Sleutels praktische oefeningen om zelf stappen te zetten, zodat we ons ook echt Vrij, Gelijk én Samen voelen. Centraal daarin staat de transformatie van ons eigendomsbegrip en de zeggenschap over grond, arbeid en kapitaal. Niet de markt en staat zijn leidend, maar wij mensen onderling. Met het DeelGenootschap als samenwerkingsvorm kunnen we onze weg terugvinden naar liefde en vertrouwen, creativiteit en heelheid. En leren we weer van binnenuit zorg te dragen voor onszelf, elkaar en de Aarde.

Vrij Gelijk & Samen is voor alle mensen die werk en/of leven op een mens- en Aardewaardige manier vorm willen geven.

Damaris Matthijsen is oprichtster van Economy Transformers, een beweging en school voor onderne- mende mensen die een radicaal, liefdevol perspectief zoeken. Zij is transitiebegeleider in bedrijven, trainer, docent, spreker en ontwikkelaar van nieuwe structuren voor de vrij-gelijk-samenleving. Economy Transformers werd al eerder in de Trouw Duurzame 100 opgenomen en in 2020 won Damaris de Constructieve Rebellen Award van inspiratieplatform MaatschapWij.

Ik leefde met een negatief beeld van zowel communisme als kapitalisme, maar door een lezing van Economy Transformers snap ik nu dat er nog een heel mooi alternatief kan worden gecreëerd dat menswaardig is. De lezing was heel goed te volgen omdat Jac zo uitlegt dat iedereen het kan begrijpen, terwijl je toch diepgaande inzichten meekrijgt. Het stimuleert je om je in te zetten voor een betere wereld op je eigen manier en ik snap nu beter waarom het huidige systeem zo is ingericht, niet dienend voor mensen of de Aarde, maar daar kunnen we samen verandering in brengen. Het was zowel voor denkers als doeners een heel interessante lezing.

Isa Baas

organiseert mede het jongerensymposium

Basisopleiding Samenlevenskunst

Oriëntatiedag op donderdag 1 september
Overweeg je om mee te doen met de basisopleiding Samenlevenskunst, kom dan naar de oriëntatiedag.

Voor iedereen die streeft naar een menswaardige economie en samenleving, of dat nu met een partner is in een huishouden, of als collega’s in een bedrijf of organisatie, als initiatief- of ondernemer, als gelijkgestemden in een woon- en/of werkgemeenschap of als betrokken burger in de huidige maatschappij. Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig, uitgangspunt ben jij zoals je hier en nu bent.

praktische informatie
 • donderdag 1 september,
 • van 11.00 uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur),
 • in het Veerhuis in Varik,
 • Waalbandijk 8 te Varik,
 • Vereffening: € 35,- (inclusief koffie/thee en lekkers) neem iets mee voor de potlucklunch.

Samenlevenskunst is misschien wel de beste keuze die ik ooit maakte! Waarom? Omdat deze opleiding mij inspiratie en handvatten biedt om op een vernieuwende manier te ondernemen, werken en (samen)leven –  passend bij de tijd en vragen die ik ervaar. Omdat Jac en Damaris twee goede en leuke docenten zijn die hun kennis en kunde weten over te brengen, terwijl zij tegelijkertijd ruimte laten voor wat er in mij of de groep opkomt. Omdat de medestudenten, ieder met hun eigen, unieke levensverhaal, hier, rondom dezelfde vragen, één geheel vormen. Omdat we samenkomen op een prachtige locatie, weg van stad en drukte, waar het water gestaag langs stroomt en de oude torenklok elk uur van zich laat horen, buiten – zo voelt het dan – tijd en ruimte om. Het is vriendschap sluiten met een boom, rechtes en krommes in mijn dagelijks leven herkennen en de begrippen ‘vrij’, ‘gelijk’ en ‘samen’ in mij tot leven voelen komen. Kortom, het is een toekomstbeeld dat één keer per maand verwezenlijkt wordt in deze ontmoetings-, leer en speelplaats!

Arthur de Gast

Doet de Basisopleiding Samenlevenskunst

Arthur de Gast

Kom in het Expertteam

Oriëntatiedag op woensdag 14 september

Wij bouwen aan een mens- en Aarde-waardige samenleving, die door mensen in goed onderling overleg van binnenuit stapje voor stapje vorm krijgt. Om nieuwe uitgangspunten tot in de juridische structuren te verankeren en ondernemers goed te kunnen doorverwijzen, hebben wij een expertteam van juristen, fiscalisten, notarissen, accountants en rentmeesters om ons heen nodig.

Ervaar jij dat onze huidige juridische en financiële systemen kraken en vastlopen, dan zoeken wij jou!

Maak kennis met Economy Transformers tijdens de oriëntatiedag waarin we je meenemen in ons gedachtegoed. Daarna weet je goed of jij blij wordt van deelname aan dit expertteam. 

Heb je interesse, maar wil je meer informatie of even kennismaken, dan kun je altijd bellen of mailen.

praktische informatie
 • Woensdag 14 september
 • van 10:00 uur tot 15:00 uur (inloop 9.30 uur)
 • op het kantoor van Sanacount
 • Wijchenseweg 114
  6538 SX Nijmegen
 • Vereffening: € 50,- (inclusief lunch)

Contact

Economy Transformers

Emile Durkheimweg 171
1349 CE Almere
036-5260767
info@economytransformers.nl
(Als je ons mailt, reageren we binnen twee werkdagen.)
 • KvK nummer: 53554124
 • BTW-id: NL001994905B46
 • Algemene Voorwaarden
 • Privacy Policy
 • Klachtenregeling
Economy Transformers
Economy Transformers is CRKBO geregistreerd.
Dit betekent dat we aan kwaliteitseisen voldoen

Wij zijn op deze kwaliteitseisen aanspreekbaar:

Economy Transformers is een open en transparante organisatie. Damaris Matthijsen en Jac Hielema staan altijd open voor vragen, aanvullingen, bedenkingen en opmerkingen via mail, phone, zoom of life. Voor de cursussen en trainingen wordt geworven via de website, de nieuwsbrief, de sociale media en mond op mond. De vrije wil van de (potentiële) deelnemer staat altijd centraal. Een nieuwe samenleving en economie kan immers alleen vanuit vrije wil ontstaan. Alles wat besproken wordt in gesprekken en tijdens bijeenkomsten is vertrouwelijk.

Damaris Matthijsen en Jac Hielema zijn de hoofddocenten van alle cursussen, trainingen en begeleiding van mensen en hun initiatieven die zij verzorgen. Ook zijn er verschillende gastdocenten bij met name de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen). Hoofd- en gastdocenten hebben regelmatig docentendagen. Alle docenten zijn op hun vakgebied deskundig.

Alle informatie over de cursussen en trainingen staat uitgebreid op de website. Bovendien worden potentiële deelnemers altijd uitgenodigd om bij onduidelijkheid te bellen of te mailen. Aan elke cursus of training gaat een informatie-dag, -middag of -avond vooraf zodat elke potentiële deelnemer zich een duidelijk beeld kan vormen van doel en inhoud van de cursus of training en de werkwijze van Economy Transformers. Daarnaast vindt er altijd een intake-gesprek plaats bij de Leergangen en de Basisopleiding. Iedereen die een cursus of training heeft afgerond, ontvangt een certificaat. Alle cursussen en trainingen helpen de deelnemers om zich te ontwikkelen tot vrije in zichzelf gegronde persoonlijkheden die met hun denken en handelen (initiatieven) een bijdrage leveren aan een nieuwe economie en samenleving.

Deelnemers ondertekenen altijd een Verbintenis, waarin ze zeggen bereid te zijn te voldoen aan de deelnemersvoorwaarden. Als deelnemer:

 • ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen,
 • Voel je een verlangen om één of meerdere idealen helder te krijgen en alleen of samen met anderen te verwerkelijken,
 • ben je bereid om samen met de mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden wat nodig is om bovenstaande doelen te verwerkelijken.

Prijzen zijn nooit vast bij Economy Transformers, maar worden in de loop van de cursus of training vastgesteld. Bij de Leergang Geld is de totstandkoming van de prijs zelfs onderdeel van de cursus. Wel is belangrijk dat de balans tussen geven en nemen goed voelt. 

Nogmaals, de vrije wil van de deelnemer staat centraal bij Economy Transformers, vóór de Verbintenis wordt ondertekend heeft de deelnemer uitgebreid de tijd gehad om zich een goed beeld te vormen van inhoud, vorm en werkwijze van de cursus of training en of hij/zij zich er ook daadwerkelijk mee wil verbinden.

Klik hier voor een voorbeeld Verbintenis.

Elke cursus of training heeft (in principe) een hand-out en/of boek waarin alle inhoud en oefeningen zijn beschreven. Bovendien bieden we deelnemers aan om via een gedeeld document het eigen leerproces met de docenten te delen en te laten spiegelen. Daarnaast worden bijeenkomsten opgenomen zodat deelnemers alles nog eens na kunnen luisteren of als ze een bijeenkomst hebben gemist, die alsnog te horen. Tijdens de Basisopleiding Samenlevenskunst (vrij gelijk samen) worden jaarlijks ontwikkelingsbeelden geschetst, zodat de deelnemer zijn/haar ontwikkeling kan zien. Een vast onderdeel van alle cursussen en trainingen zijn waarnemings-, denk- en bewegingsoefeningen. Ervaringen met het doen van de oefeningen worden gedeeld.

Economy Transformers stelt zichzelf niet in de plaats van de deelnemers zelf en het leven. Ons inziens zijn het de deelnemers zelf en het leven die examineren. Nogmaals: tijdens al onze cursussen en trainingen scheppen we ruimte voor de deelnemers om zich te ontwikkelen tot in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheden, dat wil zeggen persoonlijkheden die hun eigen levens-, werk- en leerdoelen stellen en zelf de middelen vergaren om die doelen te vervullen. Alleen het leven kan tonen of die doelen realistisch waren en/of de middelen adequaat.

Klik hier voor de klachtenregeling