Verlangen naar een Aarde- en menswaardige samenleving

Verlang je naar een Aarde- en menswaardige samenleving en economie? Wil je een bijdrage leveren aan de totstandkoming ervan? Dan kun je inspiratie, inzichten en vertrouwen opdoen bij Economy Transformers. Over het hoe, waarom en wat, lees je op de website.

wat kan je bij ons halen?

Inspiratie, inzicht, helderheid, hoop, vertrouwen, eindelijk begrijpen wat je meemaakt en voelt, vervulling en dankbaarheid. Dit zijn de woorden die vaak klinken bij de uit-check van onze bijeenkomsten. Maar ook zijn er daar woorden als verwarring, boosheid, verdriet of juist onmacht.

Of je nu de 1Leergang Samenlevingskunst bij ons doet, 2een van de kortere cursussen, of 3een begeleidingstraject aangaat binnen je bedrijf, we proberen altijd helderheid te scheppen met betrekking tot de huidige situatie. Dat kan soms behoorlijk confronterend zijn, maar biedt ook altijd een gezond makend wenkend perspectief.

Enerzijds reiken we handvatten aan om je inzicht te geven in wie je bentwat je wilt en wat je kunt. Want Ken jezelf! Dat geldt ook als je een samenwerkingsverband, bedrijf of organisatie bent. 

Anderzijds begeleiden we je in een proces om dat wat je bént, kúnt en wílt maatschappelijk vruchtbaar te maken op zó een manier dat je tegelijkertijd jóuw bijdrage levert (als persoon of als initiatief, organisatie of bedrijf) aan de omvorming van de huidige samenleving en economie in een mens- en Aarde-waardige.

Als je dat wat Economy Transformers geeft, wilt ontvangen: Wat moet je dan doen?

Neem contact met ons op als je je herkent in één of meerdere van de volgende punten:

  • Jij verlangt ook ten diepste naar een Aarde- en menswaardige samenleving en economie,
  • Jij visualiseert ook nu en dan hoe die nieuwe samenleving en economie er mogelijk uitziet en wat jij (met jouw organisatie) kunt doen om die te verwerkelijken,
  • Niet altijd lukt het je hier in je leven en werk invulling aan te geven, je stuit op weerstanden van welke aard dan ook, bij jezelf of in je organisatie. Of het lukt maar niet om tot concrete beelden te komen, laat staan van jezelf, jouw organisatie en wat jij kunt doen,
  • Je voelt dat er simpelweg nog veel meer uit jezelf te halen is en/of uit de organisatie waar je voor/bij/mee werkt,
  • Je krijgt het gevoel van: “Hé, ik wil heel graag maar mag het ook samen met anderen alsjeblieft?”

… dán is het wellicht goed contact te maken met Economy Transformers en je verlangens en vragen uit te spreken omdat dán wat Economy Transformers heeft te geven in beweging kan komen en jij het kunt ontvangen.

wat levert een proces met economy transformers aangaan je op?

Je overwint gevoelens van onmacht en cynisme, gevoelens van het bijltje erbij neer willen gooien. Omdat je grip krijgt op een wenkend perspectief voor jezelf. Hoogst waarschijnlijk verlies je ook een aantal van je onzekerheden, je angsten en je twijfels.

Veel mensen breiden hun comfort-zone uit. Deze ziet er na je proces dus heel anders uit dan ervoor.

Waarom? Omdat je innerlijke grond vindt. Je wordt je bewust van jouw unieke bijdrage aan die nieuwe mens- en Aarde-waardige samenleving. Je organisatie krijgt betekenis op een nieuwe manier, omdat het deel wordt van een groter geheel, tot in alle lagen van de bedrijfsvoering.

Ook word je onderdeel van een beweging van vernieuwers en omvormers wat je bedding en ondersteuning geeft.

Wat kost dat wat je kan halen bij Economy Transformers?

Het kan je de zekerheden kosten die je tot nog toe had. Of je begrip van jezelf en de wereld zoals je die tot nu toe begreep. Je kunt je comfort-zone kwijt raken. Misschien zelfs vrienden en kennissen, of zakenpartners en cliënten. 

Kost het je ook nog geld? Zeker. Ook Economy Transformers wil leven en zich verder ontwikkelen. Dat kan alleen als onze prestaties vereffend worden met geld of anderszins. Iets waarmee wij op onze beurt weer de prestaties van anderen kunnen vereffenen. Het in balans brengen van geven en nemen is onderdeel van het vernieuwingsproces.

Damaris & Jac

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *