Economy Transformers

Broedplaats voor een nieuwe economie en samenleving

Over ons

Zo binnen, zo buiten

Over ons gaat ook over jou. Want we maken samen deel uit van één wereldwijde economie. Het doet er toe hoe we denken en handelen, hoe we produceren, distribueren en consumeren. Dat bepaalt immers hoe we die ene economie verder ontwikkelen, ten goede of ten kwade. Onze Bron is vrij, gelijk & samen, drie behoeftes die ieder mens heeft, die tegelijkertijd als organiserende principes onze samenleving vormen. Zo binnen/zo buiten. Onze stip op de horizon is daarom ook de vrij-gelijk-samenleving.

Onderlinge afstemming

We bieden een broedplaats voor mensen die, net zoals wij zelf, verlangen naar een mens- en Aardewaardige samenleving en daar als zichzelf van binnen naar buiten een bijdrage aan willen leveren. In onze school nemen we de tijd en de ruimte om eerst naar binnen te gaan, om helder te krijgen wie we zijn als mens en als individu, wat we kunnen en wat we willen, om vervolgens onszelf naar buiten toe maatschappelijk tot uitdrukking te brengen in die ene wereldwijde economie, vanuit vrij-gelijk-samen. Zo vormen we al doende, in een continu proces van onderlinge afstemming, de samenleving zoals die nu is om tot een liefdevolle waarin al het leven er mag zijn. Iedereen met een verlangen om met een eigen impuls of onderneming een bijdrage te leveren aan een nieuwe samenleving is welkom bij Economy Transformers. 

Opleidingen

Vanaf het academisch jaar 2023/2024 heeft ons leerplan een nieuwe opzet. Er zijn twee instapprogramma’s en daarna diverse vervolgtrajecten. Doel is en blijft: ruimte bieden aan iedereen die verlangt naar een mens- en Aardewaardige samenleving om zichzelf te ontwikkelen tot Samenlevenskunstenaar. Dat is iemand, die vanuit verbinding met zichzelf en de Aarde zijn of haar impuls liefdevol in de wereld zet. Van binnen naar buiten. In continue onderlinge afstemming. Zo, dat tegelijkertijd de mens en de samenleving als geheel mooier wordt.

Tegelijkertijd word je deel van de Economy Transformers (online) gemeenschap van brongenoten, mensen die elkaar helpen hun, wat wij noemen ‘ster’ te verwerkelijken. Iedereen kan op zijn of haar manier instappen en zijn of haar eigen route en tempo kiezen. Als je een opleiding of training doet, krijg je direct toegang tot onze online leeromgeving en het netwerk van Economy Transformers.

Vanaf dag één ben ook jij een Economy Transformer!

Begeleiding

Graag begeleiden we impulsdragers, ondernemingen en hun ondernemers, woon/werk/leefprojecten, tuinders en boeren met hun transformatievraagstukken. Elke vraag die gemeend is, is welkom. Onze specialiteit richt zich op het helder maken wat de uitgangspunten zijn. Wat wordt er gewild? Om vervolgens de vormen en structuren te vinden die daarmee in lijn zijn. We geven helderheid welke uitgangspunten en mogelijk structuren in lijn zijn met de wetmatigheden van een mens- en Aardewaardige samenleving. De manier waarop het eigendom van grond, arbeid en kapitaal wordt vormgegeven binnen een  onderneming heeft een directe relatie met hoe dat initiatief of die onderneming functioneert. Horizontaal organiseren en samenwerken gaat altijd gepaard met eigentijds eigendom van grond, arbeid en kapitaal heen. Daar helpen we je graag bij. 

Blog

De Broedplaats

Geef je reactie/parel

We hebben de ruimte om te reageren op blogs en podcasts op de site weggehaald omdat dit te veel spam veroorzaakte. Dat is jammer want we horen je graag. Schroom niet ons een e-mail te sturen met je reactie!

Ook het achterlaten van de parel voor jou na het lezen van de boeken Vrij, Gelijk & Samenleven en/of Het Vierde Scenario ontvangen we graag via de e-mail. En wie weet gebruiken we je quote nog eens ergens op de website of in een e-mail nieuwsbrief.

Dank je wel voor je reactie!

Gemeenschap van Brongenoten

Vrij, gelijk & samen in het dagelijkse leven vraagt om in verbinding te blijven met elkaar, elkaar wederzijds te ondersteunen en elkaar te blijven verbazen en te inspireren. Het vraagt een omgeving om met elkaar te spelen, samen te werken en te experimenteren. Echt waar, een mens- en Aardewaardige samenleving is niet altijd even makkelijk, maar wel het nastreven waard. Elkaar helpen en uitdagen om op weg te blijven en samen de volgende stappen te zetten, dat is de bedoeling van de gemeenschap.

Het Vierde Scenario

geschreven door Jac Hielema
Economy Transformers

Behalve dat dit boek helderheid verschaft over de huidige samenleving en perspectief biedt op een toekomstige mens- en Aardewaardige, nodigt het iedereen uit om zelf op reis te gaan, creatief te zijn, initiatieven te nemen en zo een bijdrage te leveren aan die toekomstige samenleving.

Vrij, Gelijk & Samenleven

geschreven door Damaris Matthijsen

Vrij, Gelijk & Samenleven is voor alle mensen die werk en/of leven op een mens- en Aardewaardige manier vorm willen geven.