Training DeelGenootschap

Organiseren vanuit Vrij, Gelijk & Samen

Horizontaal organiseren

Steeds vaker knellen ‘oude’ structuren waarbij geld verdienen, macht en invloed vergaren leidend zijn. Ondanks nobele doelen. Met als gevolg dat bestuurders van bedrijven, stichting, verenigingen of coöperaties meer zeggenschap hebben dan de deelnemers aan het proces.

Of we het nu willen of niet, de oorspronkelijke passie en energie van individuen gaat regelmatig ten onder in ruzie, geharrewar over geld en zeggenschap. Zonde! Want al die energie willen we graag steken in het realiseren van een duurzame, inclusieve samenleving, met mensen die werk willen maken van hun passie en hun dromen.

Het kan anders

Gelijkwaardig, gericht op de individuele passie en kracht van individuele mensen, maar wel in gezamenlijkheid; vrij, gelijk & samen. Het DeelGenootschap biedt een alternatief voor alle oude, geïnstitutionaliseerde organisatievormen. Het geeft deelnemers de kans om werkelijk vrij, creatief en ondernemend te zijn en te blijven. Om helemaal de eigen ideeën te verwerkelijken en tegelijkertijd ook echt samen aan iets groters te bouwen. Om werkelijk te organiseren vanuit liefde en vertrouwen, in plaats van vanuit angst en controle.

Wat houdt de training in?

Dit is een pittige training waar je naast theorie en oefeningen ook toewerkt naar een resultaat, het hebben van je eigen Brondocument. 

Tijdens de training maak je een reis naar binnen en naar buiten. Je leert over de ontwerp principes van het DeelGenootschap, je ontdekt de uitgangspunten en daarmee ook je eigen uitgangspunten en krijgt de toepassingsmogelijkheden aangereikt die daar in lijn mee zijn. We doen veel oefeningen om het beleefbaar en ervaarbaar te maken zodat je je het idee eigen kunt maken. We reiken je handvatten aan hoe je in je eigen werk of leven een DeelGenootschap opzet en wat dat van jou en anderen vraagt. Tijdens de trainingsdagen is er alle ruimte voor vragen, jouw ontwikkelingsproces, feedback van anderen en van mij.

Zes sleutels

De kapstok voor de training is de Bron gevormd door de zes sleutels:

 • Ik ben
 • Relatie
 • Eigendom
 • Aarde
 • Waarde
 • Organisatie

 

Tijdens de oriëntatie dag behandelen we de bron en de vier kwadranten. Tijdens de training telkens één sleutel. 

“Ik kwam om alles te horen over het DeelGenootschap. Ik leerde van alles over mijzelf, mijn drijfveren, mijn waarde. Confronterend en louterend tegelijk.” – Sandra van Kampen, ondernemer

Wat leer je?

Uit ervaring weet ik dat het eerste waar mensen behoefte aan hebben als ze met hun DeelGenootschap aan de slag willen, het hebben van een eigen Brondocument is. Dat gaan we in deze training dan ook direct doen. Naast het overdragen van inzichten en de oefeningen, werk je thuis aan de verwerking ervan door het schrijven van je eigen Brondocument. We lezen elkaars stukken en ik geef op alle stukjes feedback. 

Dat ziet er dan zo uit:

 • Voor elke lesdag krijg je leesopdrachten uit het boek mee aangaande de te behandelen sleutel zodat je voorbereid bent en we meer aandacht kunnen besteden aan de oefeningen. 
 • Na de les ontvang ik van jou een stukje Brontekst aangaande de gehandelde sleutel zodat ik daar voor de volgende les feedback op kan geven. 
 • De week voor de volgende les lees je dan weer de tekst in het boek over de volgende sleutel zodat je wederom voorbereid bent.

 

Tijdens de oriëntatiedag kun je het boek meekrijgen als je al besloten hebt de training te volgen. Anders ontvang je het boek op de eerste lesdag of ik stuur het je op zodra je weet dat je meedoet.

Wat heb je eraan?

 • Handvatten voor hoe je mens- en Aardewaardig je bedrijf/organisatie kunt inrichten en kunt samenwerken,
 • De waarde van het DeelGenootschap binnen die ene wereldwijde economie,
 • De zes sleutels voor transformatie
 • Samenwerken, besluitvorming, rollen en taken, verbintenissen, Bronwerk e.d.,
 • Waardecreatie en het (onderlinge) vereffeningsvraagstuk, juiste prijs,
 • Vernieuwing van eigendom van grond, arbeid en kapitaal,
 • Je schrijft eigen Brondocument!

Na de Basisopleiding Samenlevenskunst kun je het Start-up programma doen om jouw ding in de wereld te zetten respectievelijk jouw bijdrage te leven aan de vorming van wat wij noemen een vrij-gelijk-samenleving. Tijdens de Start-up vorm je een werkgemeenschap (praktijkgroep) van mensen die elkaar helpen hun levens- en werkdoelen te verwerkelijken.

Nieuwsgierig?

Heb je het boek Vrij, Gelijk & Samenleven gelezen en heeft het je interesse gewekt? Ben je zelf al een DeelGenootschap begonnen of zit je nog vol vragen en verlang je naar een volgende stap in jouw onderneming? Of sta je nog helemaal aan het begin van je idee of andere vormen van organiseren? Dan is deze training wellicht iets voor jou.

Het Deelgenootschap als manier van organiseren is relevant voor iedereen die wil organiseren en samenwerken vanuit vertrouwen. Van bestaande organisaties en bedrijven tot beginnende initiatieven en start-ups. Van buurtinitiatieven en woongemeenschappen, tuinderijen en zakelijke netwerken en bedrijven. De grenzen zijn nog niet bereikt, als jij het voor je ziet, dan kan het

Deelnemersvoorwaarden:

Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig voor deze training. Uitgangspunt en einddoel ben jij zoals je hier en nu bent. Wel vraag ik van je:

 • Bereidheid om te reflecteren op je eigen denken en handelen,
 • Verlangen om je te ontwikkelen en met jouw werk een bijdrage te willen leveren aan een mens- en Aardewaardige samenleving vanuit vertrouwen,
 • Bereidheid om samen met de anderen een veilige sfeer te scheppen waarin alls gezegd, gedaan en gevraagd kan worden,
 • Het reserveren van tijd tussen de lessen door om te komen tot je eigen Brondocument.

Let op: de oriëntatiedag maakt inhoudelijk onderdeel uit van de training. Na deze dag kan/mag je besluiten of je definitief meedoet met de training.

Locatie:

het Lichtschip

Live-to-Be
Ubuntulaan 31
1349 EH Almere-Oosterwold

Hoe zien de dagen er praktisch uit?

Tijd: altijd van 10.00 tot 17.00 uur. Twee blokken van drie uur met van 13.00 tot 14.00 uur een pauze. 

Catering: koffie, thee en lekkers verzorg ik. Graag pot luck lunch meebrengen zodat we met elkaar een heerlijke maaltijd genieten.

Data van de bijeenkomsten:

Oriëntatiedag: dinsdag 21 maart, hier apart voor aan te melden

En verder: maandag 3 en dinsdag 18 april, dinsdag 9 en maandag 15 mei, donderdag 1 en dinsdag 13 juni en dinsdag 4 juli.

Groepsgrootte:

Minimaal zes, maximaal twaalf deelnemers.

Bij groepen kleiner dan zes zal ik minimaal één week voor de start besluiten of de training doorgaat of niet. 

Investering*

Jouw totale investering voor de training zal een bedrag tussen minimaal 800 en maximaal 1800 euro inclusief btw. Dit bedrag is exclusief de oriëntatiedag. 

Als onderdeel van de training besteden we aandacht aan het vraagstuk van de vereffening voor de training zelf (sleutel Waarde). We maken op dag drie met elkaar de begroting voor de training en daarna kom jij zelf tot een voorstel voor vereffening. Uitgangspunt is dat we in afstemming tot de juiste prijs komen. Tijdens de derde bijeenkomst teken je een verbintenis voor de training en daarop geef je tevens aan wat jouw vereffening is voor de training. Daarna ontvang je van ons een factuur.

Hiervoor ontvang je van mij:

 • Een online intakegesprek
 • Het boek Vrij, Gelijk & Samenleven
 • 6 dagen van 10.00 tot 17.00 uur inclusief catering, exclusief de lunch
 • 6 keer feedback op jouw Brondocument tot 2 weken na de training.
 • Deelname aan een Signal groep tot 2 weken na de training.
 • Eigenaarschap van het DeelGenootschap gedachtegoed onder Creative Commons Relations
 • Een online evaluatiegesprek
 • Lidmaatschap voor de gemeenschap van Brongenoten van Economy Transformers a ,- 100 euro per jaar.

* Economy Transformers is vrijgesteld van btw. De prijs mag geen reden zijn om niet deel te nemen. Neem indien de prijs een belemmering voor je is contact met me op. Wellicht zijn er andere mogelijkheden van vereffening denkbaar.

de trainer

Damaris Matthijsen

De training wordt gedragen en verzorgd door mijzelf. Ik ben oprichtster van en ervaringsdeskundige als deelgenoot van Economy Transformers, schrijver van het boek Vrij, Gelijk & Samenleven en (mede) ontwikkelaar van het concept DeelGenootschap. 

Sinds 2015 verzorgt Jac Hielema samen met mij de leergang Samenlevenskunst en geef ik diverse trainingen zoals de training Eigentijds Eigendom van Grond en DeelGenootschap. Daarnaast begeleid ik een doorlopende praktijkgroep van ondernemers die het gedachtegoed in de praktijk willen brengen en begeleid ik mensen en bedrijven individueel.