Training DeelGenootschap België

Organiseren vanuit Vrij, Gelijk & Samen

Radicaal horizontaal organiseren

Steeds vaker knellen ‘oude’ structuren waarbij geld verdienen, macht en invloed vergaren leidend zijn. Ondanks nobele doelen. Met als gevolg dat bestuurders van bedrijven, stichting, verenigingen of coöperaties meer zeggenschap hebben dan de deelnemers aan het proces.

Of we het nu willen of niet, de oorspronkelijke passie en energie van individuen gaat regelmatig ten onder in ruzie, geharrewar over geld en zeggenschap. Zonde! Want al die energie willen we graag steken in het realiseren van een duurzame, inclusieve samenleving, met mensen die werk willen maken van hun passie en hun dromen.

Foto Braden Jarvis
"Ik heb genoten van de training. Het heeft veel helder gemaakt en blootgelegd hoe sommige zaken in onze organisatie werken. Daarmee is een proces op gang gebracht rondom onze eigen Bron en hoe we daar op aansluiten als team. Mooi om bewust na te denken over anders kijken naar geld, eigendom, organisatie en opnieuw kritisch te kijken naar besluitvorming. Veel van mijn imprints werden volledig overhoop gehaald. Het was soms oncomfortabel maar ook heel erg nodig willen we de verandering realiseren die in mijn ogen echt noodzakelijk is. Damaris is betrokken en deskundig. Ze staat voor wat ze wil en is daar duidelijk in. Ze laat ook haar eigen kwetsbaarheid zien, en ook de tussenstappen die soms nodig zijn richting de bedoeling. Je hoeft er niet in een keer te zijn, dat geeft ruimte en rust. Met de nieuw opgedane kennis en ervaringen voel ik de behoefte om me verder te verdiepen in de materie en deze nog meer te internaliseren. Heel erg bedankt Damaris voor deze prachtige opleiding en het werk dat je hebt verzet om hier te komen, ik hou graag contact!"
Baudy Wiechers
CONSENT-methode

Het kan anders

Gelijkwaardig, gericht op de individuele passie en kracht van individuele mensen, maar wel in gezamenlijkheid; vrij, gelijk & samen. Het DeelGenootschap biedt een alternatief voor alle oude, geïnstitutionaliseerde organisatievormen. Het geeft deelnemers de kans om werkelijk vrij, creatief en ondernemend te zijn en te blijven. Om helemaal de eigen ideeën te verwerkelijken en tegelijkertijd ook echt samen aan iets groters te bouwen. Om werkelijk te organiseren vanuit liefde en vertrouwen, in plaats van vanuit angst en controle.

Wat houdt de training in?

Dit is een pittige training waar je naast theorie en oefeningen ook toewerkt naar een resultaat, het hebben van je eigen Brondocument. 

Tijdens de training maak je een reis naar binnen en naar buiten. Je leert over de ontwerp principes van het DeelGenootschap, je ontdekt de uitgangspunten en daarmee ook je eigen uitgangspunten en krijgt de toepassingsmogelijkheden aangereikt die daar in lijn mee zijn. We doen veel oefeningen om het beleefbaar en ervaarbaar te maken zodat je je het idee eigen kunt maken. We reiken je handvatten aan hoe je in je eigen werk of leven een DeelGenootschap opzet en wat dat van jou en anderen vraagt. Tijdens de trainingsdagen is er alle ruimte voor vragen, jouw ontwikkelingsproces, feedback van anderen en van mij.

Zes sleutels

De kapstok voor de training is de Bron gevormd door de zes sleutels:

 • Ik ben
 • Relatie
 • Eigendom
 • Aarde
 • Waarde
 • Organisatie

Tijdens de oriëntatiedag behandelen we de Bron en de vier kwadranten. Tijdens de training telkens één sleutel en we eindigen de training met een integratiedag waarin je jouw Brondocument ook presenteert. 

Ik heb genoten van de training en zo fijn om ook een keer deelnemer te zijn en te kijken hoe anderen het doen. De training heeft een aantal dingen helder gemaakt en blootgelegd in onze organisatie en daarmee vooral een proces op gang gebracht rondom onze eigen Bron en hoe we daar op aansluiten als team. Mooi om bewust na te denken over anders kijken naar geld, eigendom, organisatie, besluitvorming en nu voel ik wel de behoefte om de materie nog meer te internaliseren. Veel van mijn imprints werden volledig overhoop gehaald. Het was oncomfortabel maar het is ook zo heel erg nodig willen we de verandering realiseren die zo noodzakelijk is. Damaris is daarin betrokken en deskundig. Ze staat voor wat ze wil en is daar duidelijk in. Maar ze laat ook haar eigen kwetsbaarheid zien, en ook de tussenstappen die soms nodig zijn richting de bedoeling. Je hoeft er niet in een keer te zijn, dat geeft ruimte en rust. Heel erg bedankt voor deze prachtige opleiding en het werk dat je hebt verzet om hier te komen, ik hou graag contact!
Adelijn van Huis
Visual Thinking Strategies

Wat leer je?

Uit ervaring weet ik dat het eerste waar mensen behoefte aan hebben als ze met hun DeelGenootschap aan de slag willen, het hebben van een eigen Brondocument is. Dat gaan we in deze training dan ook direct doen. Naast het overdragen van inzichten en de oefeningen, werk je thuis aan de verwerking ervan door het schrijven van je eigen Brondocument. We lezen elkaars stukken en ik geef op alle stukjes feedback. 

Dat ziet er dan zo uit:

 • Voor elke lesdag krijg je leesopdrachten uit het boek mee aangaande de te behandelen sleutel zodat je voorbereid bent en we meer aandacht kunnen besteden aan de oefeningen. 
 • Na de les ontvang ik van jou een stukje Brontekst aangaande de gehandelde sleutel zodat ik daar voor de volgende les feedback op kan geven. 
 • De week voor de volgende les lees je dan weer de tekst in het boek over de volgende sleutel zodat je wederom voorbereid bent.

Het boek is te koop tijdens de oriëntatiedag.

Wat heb je eraan?

 • Handvatten voor hoe je mens- en Aardewaardig je bedrijf/organisatie kunt inrichten en horizontaal kunt samenwerken,
 • Leren kennen van de uitgangspunten, mogelijke structuren en processen die je tegenkomt binnen het DeelGenootschap denken,
 • De zes sleutels voor transformatie
 • Samenwerken, besluitvorming, rollen en taken, verbintenissen, Bronwerk e.d.,
 • Waardecreatie en het (onderlinge) vereffeningsvraagstuk, juiste prijs,
 • Vernieuwing van eigendom van grond, arbeid en kapitaal,
 • Je schrijft je eigen Brondocument!

Nieuwsgierig?

Heb je het boek Vrij, Gelijk & Samenleven gelezen en heeft het je interesse gewekt? Ben je zelf al een DeelGenootschap begonnen of zit je nog vol vragen en verlang je naar een volgende stap in jouw onderneming? Of sta je nog helemaal aan het begin van je idee of andere vormen van organiseren? Dan is deze training wellicht iets voor jou. Alles begint immers met het hebben van een Brondocument!

Het Deelgenootschap als manier van organiseren is relevant voor iedereen die wil organiseren en samenwerken vanuit vertrouwen. Van bestaande organisaties en bedrijven tot beginnende initiatieven en start-ups. Van buurtinitiatieven en woongemeenschappen, tuinderijen tot zakelijke netwerken en bedrijven. De grenzen zijn nog niet bereikt, als jij het voor je ziet, dan kan het.

Deelnemersvoorwaarden:

Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig voor deze training. Uitgangspunt en einddoel ben jij zoals je hier en nu bent. Wel vraag ik van je:

 • Verlangen om je te ontwikkelen en met jouw werk een bijdrage te willen leveren aan een mens- en Aardewaardige samenleving vanuit vertrouwen; in concreto een project / organisatie / idee hebben waar jij een Brondocument voor wilt schrijven. Soms schrijft iemand een Brondocument voor zichzelf, dat kan ook,
 • Bereidheid om te reflecteren op je eigen denken en handelen,
 • Bereidheid om samen met de anderen een veilige sfeer te scheppen waarin alles gezegd, gedaan en gevraagd kan worden,
 • Het reserveren van tijd tussen de lessen door om stukken tekst te lezen en telkens een eigen stuk Brondocument te schrijven. Fijn als je daar minimaal een halve dag voor kunt reserveren.

Let op: de oriëntatiedag maakt inhoudelijk onderdeel uit van de training. Na deze dag kan/mag je besluiten of je definitief meedoet met de training. De dag staat inhoudelijk op zichzelf en is sowieso leerzaam. Vergeet niet je hiervoor apart aan te melden via de agenda!

Locatie:

Economy Transformers

Emagine Center
Antwerpen

Paardenmarkt 65

2000 Antwerpen

België

www.emagine.life

Hoe zien de dagen er praktisch uit?

Tijd: altijd van 10.00 tot 17.00 uur. Twee blokken van drie uur met van 13.00 tot 14.00 uur een pauze. 

Catering: koffie, thee en lekkers verzorg ik. Graag pot-luck lunch meebrengen zodat we met elkaar een heerlijke maaltijd genieten.

Data van de bijeenkomsten:

Oriëntatiedag: dinsdag 7 november 2023, je kunt je ervoor aanmelden door te mailen naar: info@economytransformers.nl

En verder de dinsdagen 21 november, 5 en 19 december, 16 en 30 januari, 27 februari en 19 maart. (De oriëntatiedag is de eerste dag van de training, erna besluit je of je de rest van de training ook doet.)

Groepsgrootte:

Minimaal acht, maximaal twaalf deelnemers.

Bij groepen kleiner dan acht besluit ik minimaal één week voor de start of de training doorgaat of niet. 

Investering*

Het richtbedrag voor de gehele training is € 1500,–. (min 1.000,- euro, max 2.500,-) Dit bedrag is exclusief de € 50,– voor de oriëntatiedag (aparte inschrijving) en inclusief 60,- euro voor jouw automatische deelname aan de Economy Transformers online gemeenschap van Brongenoten.

Als onderdeel van de training besteden we aandacht aan het vraagstuk van de vereffening voor deze training (sleutel Waarde). Damaris deelt haar wensbegroting de tweede bijeenkomst. De week erna worden de verbintenissen getekend en doet eenieder een voorstel voor vereffening. Daarna ontvang je van ons een factuur. Uitgangspunt is dat we in afstemming tot de juiste prijs komen. Dat kan dus per persoon verschillen. 

Hiervoor ontvang je van mij:

 • Een online intakegesprek
 • 7 dagen van 10.00 tot 17.00 uur inclusief catering, exclusief de lunch
 • 7 keer feedback op jouw Brondocument tot 2 weken na het einde van de training.
 • Deelname aan een Signal groep tot 2 weken na de training.
 • Eigenaarschap van het DeelGenootschap gedachtegoed onder Creative Commons Relations
 • Een halfjaar lidmaatschap van de (online) gemeenschap van Brongenoten van Economy Transformers á  € 60,-. 
 • Certificaat van deelname
 • Een online evaluatiegesprek

* Economy Transformers is vrijgesteld van btw.

de trainer

Economy Transformers

Damaris Matthijsen

De training wordt gedragen en verzorgd door mijzelf. Ik ben oprichtster van en ervaringsdeskundige als deelgenoot van Economy Transformers, schrijver van het boek Vrij, Gelijk & Samenleven en (mede) ontwikkelaar van het concept DeelGenootschap. 

Sinds 2015 verzorgt Jac Hielema samen met mij de leergang Samenlevenskunst en geef ik diverse trainingen zoals de training Eigentijds Eigendom van Grond en DeelGenootschap. Daarnaast begeleid ik terugkerende praktijkdagen voor alle mensen die een training bij Economy Transformers gevolgd hebben en het gedachtegoed in de praktijk willen brengen. Ook begeleid ik mensen en bedrijven individueel.

Voorkennis op wat voor vlak is niet nodig. Wel is het voorwaarde voor deelname te kunnen reflecteren op je eigen denken en handelen, een verlangen of ontwikkelbehoefte te hebben en bereid te zijn een veilige sfeer met elkaar te scheppen waarin alles gezegd en onderzocht kan worden. We hebben met elkaar een intakegesprek en het is aan te raden al een avond ‘Economy Transformers komt naar je toe’ bij te wonen dan wel een oriëntatiedag Samenlevenskunst bij te wonen tenzij je ons al goed kent.