Vrij, Gelijk & Samen

De idealen van de Franse Revolutie (1789): vrijheid, gelijkheid en broederschap, vrij vertaald naar vrijgelijk & samen, vormen voor ons de bron van een menswaardige samenleving en -economie. Wij zien ze als wetmatigheden waar organisatiestructuren en samenlevingsvormen zich naar kunnen richten. Hoe mooi zou het zijn om in een wereld te leven waarin deze drie principes tegelijkertijd waar zijn.

Onderzoek ik de idealen vrij, gelijk & samen, dan herken ik ze als behoeften in mezelf. Ik verlang naar samen, maar wel een samen waarin ik mezelf kan zijn. Tegelijkertijd wil ik vrij zijn, zelf bepalen hoe ik leef, wat ik doe en wat ik leer. Maar wel in verbinding met het geheel, als deel van het geheel. Ook heb ik een rechtsgevoel, een eerlijkheids-gevoel. Ik wil in goed onderling overleg leven in een samenleving waarin iedereen een stem heeft en gezamenlijk tot afspraken komen die voor alle mensen gelijk zijn. Een wereld waarin de mens, alle mensen, ertoe doen en in verbinding met elkaar en die ene hele Aarde leven.

Damaris

Vrij, gelijk & samen lijken tegengestelde idealen. Onverenigbaar. En toch? Ze kunnen tegelijkertijd waar zijn in de sociale vormen die we met elkaar scheppen. Hoe? Het is een hele uitdaging, die in verschillende situaties op verschillende manieren uitpakt:

  • Vrij, tot zelfrealisatie komen, jezelf tot uitdrukking brengen, zelf-bepaald denken en handelen, van binnenuit gemotiveerd,
  • Samen, we leven in een wereldwijde economie en dragen zorg voor elkaars materiële behoeften. Consumptie en productie gaan we vanuit samenwerking steeds zorgvuldiger op elkaar afstemmen zodat oneigenlijk gebruik van grondstoffen en de Aarde niet meer zal voorkomen en we voor elkaar kunnen zorgen,
  • Gelijk, als mens zijn we elkaars gelijke en willen we in een wereld leven waarin iedereen vrij en samen is. Waarin je niet hoeft te vechten voor je bestaan, maar er mag zijn, je gehoord weet. Waarin je gezien wordt en van betekenis bent. Waarin de afspraken die we met elkaar maken dienend zijn aan het samenleven met elkaar en in gelijke mate voor iedereen gelden.

Onze bron: de vrij-gelijk-samenleving, ontwerp-principes voor een nieuwe economie en samenleving